www: www.adwokat-tumielewicz.pl

telefon: +48 608 622 488 e-mail: krzysztof-tumielewicz@wp.pl

Adwokat Stargard Szczeciński

telefon: (91) 820 51 57, fax: (91) 820 21 88

Zakres usług

Prawo pracy

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, pomoc prawną w zakresie mobbingu, ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Prawo cywilne

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu.

Prawo karne

Bronimy w procesach karnych, poczynając od oskarżonych o pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez przestępczość zorganizowaną. Reprezentujemy również pokrzywdzonych, występując jako ich pełnomocnicy.

Prawo administracyjne

Spory pomiędzy inwestorami a wykonawcami, błędy w sztuce budowlanej, i inne; dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej; opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Siedziba mojej kancelarii mieści się w Szczecinie - zapraszam mieszkańców Stargardu Szczecińskiego do współpracy. Potrzebują Państwo pomocy? Zapraszam po poradę prawną pod numerami telefonu:

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005, Staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004. Staż w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie - Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006, Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

Aktualności